Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Jakość

Konsekwentnie dążymy do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług. Tyczy się to zarówno badań diagnostycznych, jak i pomiarów analitycznych wykonywanych w toku badań naukowych. Nowoczesna aparatura, regularne konserwacje i kalibracje oraz codzienne pomiary przydatności systemu pomiarowego do użycia (SST ang. System Suitability Test) to podstawa wydajności pracy, która w połączeniu z codzienną kontrolą wewnątrzlaboratoryjną gwarantuje wiarygodność naszych wyników.
Laboratorium Masdiag uczestniczy również w międzylaboratoryjnych programach badań biegłości:
 • Vitamin D External Quality Assessment Scheme (DEQAS)
 • Newborn Screening Quality Assurance Program (NSQAP)
 • Forensic blood toxicology scheme (QUARTZ)
 • Quality assurance in laboratory testing for IEM (ERNDIM)
 • The Royal College of Pathologists of Australasia Quality Assurance Programs (RCPAQAP)
Mając na uwadze regulacje prawne oraz wymogi stawiane laboratoriom medycznym Laboratorium Masdiag ustanowiło, udokumentowało, wdrożyło i utrzymuje system zarządzania jakością, który umożliwia spełnianie wymagań normy PN-EN ISO 15189:2013-05.
Stały monitoring systemu zarządzania, kontrola jakości badań oraz ciągłe doskonalenie w drodze przeglądów i audytów wewnętrznych są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług.
Dzięki obranej polityce jakości realizujemy liczne cele, z których główne to:
 • wykonywanie badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną w sposób rzetelny, fachowy i terminowy
 • zwiększanie dostępności oferowanych usług poprzez rozwój sieci sprzedaży
 • ciągłe monitorowanie wymagań i oczekiwań Klientów w celu zwiększenia zadowolenia z oferowanych usług
 • rzetelny wybór dostawców wyrobów i usług
 • świadczenie usług przez fachowy personel stale podnoszący swoje kwalifikacje
 • zapewnienie współdziałania pracowników w celu doskonalenia procesów analitycznych