Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Strategia

Laboratorium Masdiag zaczęło funkcjonować w 2013 roku, łącząc komercyjną działalność w dziedzinie diagnostyki medycznej z prowadzeniem badań naukowych.
Masdiag skupia się na tworzeniu i optymalizacji własnych metod diagnostycznych umożliwiających wykonywanie badań bez konieczności wizyty w punkcie pobrań. Początkowo głównym obszarem działania Laboratorium były analizy z wykorzystaniem techniki LC-MS (spektrometrii mas sprzężonej z wysokowydajną chromatografią cieczową) oraz zastosowaniem materiału badanego w postaci suchej kropli krwi – DBS (ang. Dried Blood Spot).
Obecnie wciąż rozwijane są metody z suchej kropli krwi, ale z zastosowaniem również technik immunochemicznych, takich jak immunochemiluminescencja, ELISA czy Immunoblotting.
Dzięki zaangażowaniu Działu Badawczo-Rozwojowego powstają innowacyjne na skalę światową rozwiązania, których wyniki owocują licznymi publikacjami naukowymi w uznanych czasopismach, a opracowane metody diagnostyczne wdrażane są do działalności rutynowej Laboratorium.
W ramach przyjętej strategii rozwoju powstał interdyscyplinarny zespół ekspertów, w skład którego wchodzą m.in. diagności laboratoryjni, chemicy, biotechnolodzy, biolodzy, informatycy oraz matematycy. Efektem ich działalności jest wciąż poszerzające się portfolio nowych metod mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej.