Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Endokrynologia

Renata
dr Konrad Kowalski
Dyrektor ds. naukowych
Endokrynologia to dziedzina medycyny badająca budowę i funkcjonowanie narządów wydzielania wewnętrznego, m.in. przysadki mózgowej, nadnerczy, tarczycy, przytarczyc, jajników, jąder. To nauka o wydzielaniu wewnętrznym, gruczołach, hormonach i ich działaniu.
Działalność Laboratorium Masdiag skupia się w chwili obecnej na diagnostyce zaburzeń funkcjonowania tarczycy i nadnerczy. Planowany jest dalszy rozwój metod umożliwiających pełniejszą diagnostykę niedoczynności tarczycy – oznaczenie przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie (antyTG) oraz przeciwciał przeciwko peroksydazie (antyTPO) z suchej kropli krwi, a także opracowanie badania umożliwiającego dobowy (5-punktowy) pomiar stężenia kortyzolu ze śliny.

Wykaz metod endokrynologicznych:

SKRÓT METODA
MET_P Ilościowe oznaczenie wolnych metoksykatecholamin z osocza techniką LC-MS/MS
CORT_SAL Ilościowe oznaczenie kortyzolu i kortyzonu w kierunku diagnostyki zespołu Cushinga ze śliny techniką LC-MS/MS
TSH_DBS Ilościowe oznaczenie tyreotropiny (TSH) z suchej kropli krwi techniką CLIA
fT4_DBS Ilościowe oznaczenie wolnej tyroksyny (fT4) z suchej kropli krwi techniką CLIA