Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Badania naukowe

Renata
dr Konrad Kowalski
Dyrektor ds. naukowych
Dział Badawczo-Rozwojowy Masdiag to połączenie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie chemii analitycznej z zamiłowaniem do stawiania czoła wyzwaniom pojawiającym się przy opracowywaniu nowych metod.

Wynikiem prac Działu B+R Masdiag są m.in.:

 • zakończone sukcesem projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  POIR
  Opracowanie wysokowydajnej metody oznaczania metabolitów witaminy D
  Projekt POIR.01.01.01-00-0816/17 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 2 063 076,50 zł
  Opracowanie metod monitorowania terapii prowadzonych z zastosowaniem preparatów z konopi
  Projekt POIR.01.01.01-00-1097/17 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 550 043,47 zł
  Oznaczanie etanolu w różnych matrycach, za pomocą nastołowego systemu NMR
  Projekt POIR.01.01.01-00-0059/18 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 181 700 zł
  Oznaczanie metali i innych biogennych pierwiastków w materiale biologicznym o potencjale diagnostycznym za pomocą fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego
  Projekt POIR.01.01.01-00-0120/18 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 423 494 zł
 • własne wewnętrzne projekty badawczo-rozwojowe oraz powstałe w ich wyniku metody diagnostyczne wykorzystywane w Laboratorium Masdiag do rutynowej diagnostyki
 • liczne publikacje naukowe
 • doktoraty wdrożeniowe pracowników działu
 • metody badawcze pozostające w sferze naukowej