Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:
Masdiag Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 33, 01-882 Warszawa.


W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), („RODO”), poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o przetwarzaniu przez nas danych osobowych, w tym dotyczące celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw, dla następujących kategorii osób:

Obowiązek informacyjny dla Klientów indywidualnych/Pacjentów
Obowiązek informacyjny dla Klientów/Kontrahentów
Obowiązek informacyjny dla Kandydatów do pracy