Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Toksykologia

Renata
dr Konrad Kowalski
Dyrektor ds. naukowych
Pracownia Toksykologiczna funkcjonująca w ramach Laboratorium Masdiag wykonuje oznaczenia jakościowe kilkuset występujących obecnie w użyciu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy oraz ilościowe badania typu DRUID, GHB - na potrzeby opiniodawstwa w dziedzinie toksykologii kryminalistycznej.
Poza działalnością związaną z wykonywaniem analiz stanowiących podstawę opinii biegłych sądowych Laboratorium Masdiag oferuje analizy dedykowane klientom indywidualnym. Są to między innymi:
  • oznaczenie substancji psychoaktywnych z suchej kropli krwi mające na celu wykrycie i półilościowe oznaczenie przyjmowanych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz leków o działaniu psychoaktywnym
  • ilościowe oznaczenia THC i CBD z suchej kropli krwi w związku z długotrwałym, systematycznym zażywaniem preparatów konopnych lub z ekspozycją organizmu na THC

Wykaz metod toksykologicznych:

SKRÓT METODA
DRUID_BEFU Ilościowe oznaczenie substancji psychoaktywnych z krwi pełnej/ płynu z gałki ocznej/ moczu techniką LC-MS/MS
GHB_BEFU Ilościowe oznaczenie kwasu γ-hydroksymasłowego z krwi pełnej/ płynu z gałki ocznej/ moczu techniką LC-MS/MS
SCREEN_BEFU Jakościowe badanie obecności substancji psychoaktywnych, leków i ich metabolitów w krwi pełnej/ płynie z gałki ocznej/moczu techniką LC-MS/MS
THC_DBS Ilościowe oznaczenie tetrahydrocannabinolu (THC) z suchej kropli krwi techniką LC-MS/MS
CBD_DBS Ilościowe oznaczenie CBD i THC oraz ich metabolitów z suchej kropli krwi techniką LC-MS/MS
PAS_DBS Półilościowe oznaczenie substancji psychoaktywnych z suchej kropli krwi techniką LC-MS/MS

Jarosław Bukowski
Prezes Zarządu Masdiag DNA
Logo MasdiagDNA
Zainteresowanie szeroko pojętą kryminalistyką zaowocowało wydzieleniem się spółki zależnej Masdiag DNA - Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych (www.masdiagdna.pl) posiadającej własne laboratorium fizykochemiczne i toksykologiczne oraz oferującej usługi z zakresu: badań biologicznych (analizy DNA, ustalania ojcostwa), daktyloskopii, traseologii, mechanoskopii, analizy broni i amunicji, rachunku retrospektywnego, badania dokumentów i pisma ręcznego, medycyny sądowej, antropologii, fonoskopii i wielu innych.