Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Kierownictwo

Tomasz Bieńkowski
dr Tomasz Bieńkowski
Prezes Zarządu / Ekspert techniki LC-MS
Doktor nauk chemicznych Instytutu Chemii Organicznej PAN ze specjalizacją ze spektrometrii mas. Od przeszło 20 lat zajmuje się promowaniem i rozwojem zastosowań tej techniki. Swoje ogromne doświadczenie w sprzedaży, dystrybucji oraz wsparciu technicznym nowoczesnych technologii analitycznych zdobywał w firmach produkujących aparaturę pomiarową (m. in. AB SCIEX).
Jest współwłaścicielem firmy MS Ekspert specjalizującej się w dostarczaniu różnorodnych rozwiązań analitycznych, w tym tworzeniu i wdrażaniu do produkcji innowacyjnych produktów przeznaczonych dla laboratoriów analitycznych. W spółce Masdiag odpowiedzialny za rozwój firmy, realizację ustalonej strategii i kierunków rozwoju spółki oraz poszukiwanie nowych partnerów biznesowych. 
Poza codziennymi obowiązkami zawodowymi prowadzi również aktywną działalność w sferze naukowej z dziedziny chemii analitycznej i diagnostyki laboratoryjnej, będąc współautorem wielu publikacji naukowych, zgłoszeń patentowych, promotorem prac doktorskich i magisterskich. Jest współzałożycielem EVIDAS (Europejskiego Towarzystwa Witaminy D) i Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas.
Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zastosowaniu spektrometrii mas. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością biotechnologia medyczna. W toku realizacji pracy magisterskiej pracował nad innowacyjną metodą detekcji oraz różnicowania prątków gruźlicy z wykorzystaniem spektrometrii mas.
Obecnie doktor nauk biologicznych (specjalizacja biochemia), studia doktoranckie ukończył w Instytucie Immunologii i Terapii Eksperymentalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Tematyka jego pracy doktorskiej oscyluje wokół zagadnień biochemii i fizykochemii białek terapeutycznych w ujęciu ich modyfikacji chemicznych z wykorzystaniem klasterów boru. Równolegle z realizacją swojej pracy doktorskiej, przez 5 lat współpracował z firmą SCIEX jako konsultant naukowy, zajmując się szkoleniem, wdrażaniem oraz konsultowaniem projektów badawczych z zakresu analiz niskocząsteczkowych związków z użyciem techniki LC-MS/MS. Współpracował z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą, zarówno w ramach realizacji projektów klinicznych, jak i dotyczących kryminalistyki, toksykologii, farmakokinetyki czy jakości żywności.
Obecnie nadzoruje prace nad wszystkimi projektami badawczo-rozwojowymi realizowanymi w Laboratorium Masdiag. Odpowiedzialny jest również za nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi.
Konrad Kowalski
dr Konrad Kowalski
Dyrektor ds. naukowych
Anna Kołodyńska-Goworek
Anna Kołodyńska-Goworek
Dyrektor Zarządzający
Diagnosta laboratoryjny z ponad 10-letnim stażem. Ukończyła studia magisterskie z analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pierwsze kroki zawodowe stawiała równolegle ze studiami, w firmie farmaceutycznej Temapharm Sp. z o.o., zdobywając wiedzę z zakresu analitycznych technik łączonych (HPLC, GC-MS, LC-MS).
Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu diagnosty laboratoryjnego na stałe związana z Masdiag Sp. z o.o. Początkowo zatrudniona na stanowisku diagnosty, później w charakterze Dyrektora Operacyjnego, obecnie pełni stanowisko zarządcze.
W 2021 roku ukończyła studia podyplomowe z zarządzania średnimi i małymi przedsiębiorstwami na Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie zgłębia tajniki kierunku psychologia biznesu dla managerów.
W Laboratorium Masdiag odpowiedzialna za realizację strategii firmy, koordynację działania wszystkich działów spółki, konsultacje i materiały merytoryczno-marketingowe, ochronę danych osobowych oraz kwestie kadrowe.