Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG
Profil acylokarnityn – informacje

Ilościowa metoda oznaczania profilu acylokarnityn opracowana w Laboratorium Masdiag stanowi rozszerzenie i uzupełnienie metody dostępnej w ramach przesiewu noworodkowego. Rozdział acylokarnityn na kolumnie chromatograficznej umożliwia dokładną ocenę ilościową stężeń, separację izomerów i substancji interferujących (np. leków). Badanie pozwala uzyskać więcej informacji użytecznych klinicznie, np. rozróżnić acydemię propionową od metylomalonowej.

Wykaz analizowanych acylokarnityn:
SYMBOL NAZWA
C0 (wolna) karnityna
C2 acetylokarnityna
C3 propionylokarnityna
C3-DC malonylokarnityna
C4 butyrylokarnityna
izobutyrylokarnityna
C4-OH 3-hydroksybutyrylokarnityna
3-hydroksyizobutyrylokarnityna
C4-DC metylomalonylokarnityna
bursztynylokarnityna
C5:1 tigloilokarnityna
metylokrotonylokarnityna
C5 izowalerylokarnityna
walerylokarnityna
2-metylobutyrylokarnityna
piwalolilokarnityna
C5-OH 3-hydroksyizowalerylokarnityna
2-metylo-3-hydroksybutyrylokarnityna
C5-DC glutarylokarnityna
C6 heksanoilokarnityna
C6-DC adypilokarnityna
metyloglutarylokarnityna
C8 oktanoilokarnityna
C10:2 dekadienoilokarnityna
C10 dekanoilokarnityna
C12 dodekanoilokarnityna
C14 mirystoilokarnityna
C14:1 tetradekenoilokarnityna
C16 palmitoilokarnityna
C16-OH 3-hydroksypalmitoilokarnityna
C18:1 oleilokarnityna
C18 stearoilokarnityna
C18-OH 3-hydroksystearoilokarnityna