Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG
Masdiag Sp. z o.o. realizuje szereg własnych projektów badawczo-rozwojowych, w tym również projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
POIR
Opracowanie wysokowydajnej metody oznaczania metabolitów witaminy D
Projekt POIR.01.01.01-00-0816/17 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 2 063 076,50 zł
Opracowanie metod monitorowania terapii prowadzonych z zastosowaniem preparatów z konopi
Projekt POIR.01.01.01-00-1097/17 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 550 043,47 zł
Oznaczanie etanolu w różnych matrycach, za pomocą nastołowego systemu NMR
Projekt POIR.01.01.01-00-0059/18 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 181 700 zł
Oznaczanie metali i innych biogennych pierwiastków w materiale biologicznym o potencjale diagnostycznym za pomocą fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego
Projekt POIR.01.01.01-00-0120/18 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 423 494 zł