Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Opracowanie metod monitorowania terapii prowadzonych z zastosowaniem preparatów z konopi

Kannabidiol (CBD) jest kannabinoidem naturalnie występującym w roślinach konopi zarówno indyjskiej (Cannabis indica L.) jak i włóknistej (Cannabis sativa)
Preparaty CBD wykazały skuteczność w leczeniu epilepsji oraz szeregu innych schorzeń. Cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz są dobrze tolerowane przez organizm ludzki. Ponadto CBD dotychczas nie wykazało żadnych cech wskazujących na potencjał jego celowego nadużywania bądź uzależnienia. Nie istnieją żadne wiarygodne dowody wskazujące na rekreacyjne stosowanie CBD. 
Substancja ta, nie stanowi zatem żadnego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Szereg krajów (w tym Polska) rozpoczęło procesy zmian legislacyjnych pozwalających na stosowanie CBD w celach leczniczych.
Wykładniczo rosnący rynek preparatów zawierających CBD współistnieje z brakiem realnej wiedzy na temat dawkowania, stężeń terapeutycznych oraz metod ich pomiaru. Dobór odpowiedniej dawki terapeutycznej opiera się na przyjmowaniu leku i równoległej obserwacji efektu terapeutycznego. 
Projekt zakłada wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku zarówno polskiego jak i światowego w zakresie diagnostyki terapii produktami uzyskanymi z konopi. Zakłada opracowanie metod pozwalających na monitorowanie terapii preparatami uzyskiwanymi z konopi, szczególnie zawierającymi kannabidiol.
Terapia preparatami uzyskiwanymi z konopi realizowana jest zarówno w jednostkach szpitalnych, klinikach nie posiadających statusu szpitali jak i przez samych pacjentów w warunkach domowych. Dlatego też opracowywane w ramach realizacji projektu testy diagnostyczne będą znajdowały zastosowanie zarówno do pobieranych w warunkach ambulatoryjnych materiałów badanych jak i w diagnostyce spersonalizowanej.W ramach projektu opracowana zostanie metodyka oznaczania CBD i innych kanabinoidów zarówno w surowicy jak i w suchej kropli krwi. Dodatkowo ponieważ CBD jest wykorzystywany w leczeniu epilepsji, w ramach projektu zostanie opracowana metoda monitorowania stężenia tych leków zarówno w surowicy jak i w suchej kropli krwi.
Projekt POIR.01.01.01-00-1097/17 realizowany w ramach działania 1.1.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie 1 550 043,47 zł
POIR