Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG
O wyniku

Homocysteina

Parametr Stężenie
[µmol/l]
Interpretacja
laboratoryjna
Informacje
Homocysteina (Hcy) < 5 Stężenie niskie Może skutkować wyższą podatnością na stres oksydacyjny. Sugeruje się wzbogacenie diety o produkty bogate w metioninę, ewentualnie wskazana jest suplementacja metioninią, N-acetylocysteiną lub tauryną [1].
5 - 15 Stężenie optymalne Zrównoważony cykl przemian homocysteiny.
> 15 Stężenie podwyższone (HHcy) [2, 3]

Podwyższone stężenie homocysteiny w organizmie określane jest mianem hiperhomocysteinemii (HHcy).

Ze względu na przyczynę wyróżniamy hiperhomocysteinemię:

  • pierwotną - wynikającą z uwarunkowanego genetycznie niedoboru enzymów uczestniczących w metabolizmie homocysteiny
  • wtórną - związaną z niedoborami witamin z grupy B, nadmiernym spożyciem metioniny, niewydolnością nerek, wątroby, cukrzycą, niedoczynnością tarczycy, przyjmowaniem niektórych leków, spożyciem dużej ilości kawy, alkoholu i paleniem tytoniu.

Według ciężkości przebiegu możemy sklasyfikować hiperhomocysteinemię wg stężeń homocysteiny na:

  • umiarkowaną - Hcy w zakresie 15-30 µmol/l
  • średnio nasiloną - Hcy 30-100 µmol/l
  • ciężką - Hcy powyżej 100 µmol/l.

Uznaje się, iż hiperhomocysteinemia jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, w tym zakrzepicy i miażdżycy, udaru niedokrwiennego i krwotocznego mózgu, jak również czynnikiem prognostycznym umieralności z powodu chorób naczyń wieńcowych. Korelacja pomiędzy stężeniami homocysteiny oraz kwasu foliowego jest istotna w przebiegu ciąży. Ponadto, w szczególnych przypadkach, stężenie homocysteiny wiąże się z występowaniem stanów depresyjnych oraz epizodów migrenowych. Część badań wykazuje także związek między podwyższonym stężeniem homocysteiny a ryzykiem wystąpienia choroby Parkinsona, demencji starczej i choroby Alzheimera.

W przypadku wykrycia hiperhomocysteinemii wskazana jest modyfikacja stosowanej diety, dalsze badania oceniające zaopatrzenie organizmu w witaminy z grupy B, a także, w szczególnych przypadkach, diagnostyka w kierunku genetycznych wad metabolizmu metioniny i homocysteiny.

[1] „Homocysteine: Friend or Foe?"
Integr. Med. (Encinitas), 2014, 13(4), 8-14
[2] „Causes of hyperhomocysteinemia and its pathological significance"
Archives of Pharmacal Research, 2018, 41(4), 372–383, doi: 10.1007/s12272-018-1016-4
[3] „Hyperhomocysteinemia"
StatPearls Publishing, 2021