Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG
O wyniku

Wykrywane diagnostyczne profile kwasów organicznych w moczu:

 1. Acyduria dikarboksylowa typowa dla deficytu MCAD
 2. Acyduria etylomalonowa (EMA)
 3. Acyduria formiminoglutaminowa (FIGLU)
 4. Acyduria fumarowa 
 5. Acyduria glicerynowa
 6. Acyduria glutarowa typu I (GAI)
 7. Acyduria glutarowa typu II (deficyt MAD)
 8. Acyduria homogentyzynowa (inna nazwa: alkaptonuria)
 9. Acyduria 2-hydroksyglutarowa (2HGA)
 10. Acyduria 3-hydroksyizomasłowa (3HIB)
 11. Acyduria 4-hydroksymasłowa (4HBA)
 12. Acyduria 3-hydroksy-3-metyloglutarowa (HMG)
 13. Acyduria izowalerianowa (IVA)
 14. Acyduria 2-ketoadypinowa (inna nazwa: acyduria 2-aminoadypinowa)
 15. Acyduria malonowa (MCD)
 16. Acyduria 3-metyloglutakonowa (3MGA)
 17. Acyduria 2-metylo-3-hydroksymasłowa (MHBD)
 18. Acyduria metylomalonowa (bez leczenia) (MMA)
 19. Acyduria mewalonowa (MVA)
 20. Acyduria N-acetyloasparaginowa (inna nazwa: choroba Canavan)
 21. Acyduria orotowa (bez leczenia) (ORA)
 22. Acyduria propionowa (PA)
 23. Deficyt aminoacylazy 1 (ACY1) 
 24. Deficyt biotynidazy (bez leczenia)
 25. Deficyt β-ketotiolazy (BKT)
 26. Deficyt kinureninazy (inna nazwa: hydroksykinureninuria)
 27. Fenyloketonuria (bez leczenia) (PKU)
 28. Gliceroluria
 29. Hawkinsinuria
 30. Hiperoksaluria 
 31. Izobutyryloglicynuria (IBG)
 32. Łączona acyduria metylomalonowa i malonowa (CMAMMA)
 33. 3-Metylokrotonyloglicynuria (3-MCC)
 34. Neuroblastoma (bez leczenia)
 35. 5-Oksoprolinuria (inna nazwa: aciduria pyroglutaminowa) 
 36. Profil typowy dla choroby syropu klonowego - MSUD (bez leczenia)
 37. Profil typowy dla złożonego deficytu karboksylaz (bez leczenia)
 38. Tyrozynemia typu I (bez leczenia)
 39. Uracylo-tyminuria 
 40. Dihydrouracylo-dihydrotyminuria
 41. Zespół hiper-IgD