Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG
O wyniku

Zaopatrzenie organizmu w witaminę D [1]

Parametr Stężenie
[ng/ml]
Interpretacja
laboratoryjna
Informacje
25(OH)D 0-20 Deficyt Należy rozpocząć suplementację zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
Zaleca się wykonanie ponownego badania po okresie 3 miesięcy od rozpoczęcia suplementacji. W przypadku bardzo niskiego stężenia (poniżej 10 ng/ml) należy skontaktować się z lekarzem, w celu rozpoczęcia leczenia niedoboru witaminy D.
20-30 Stężenie suboptymalne Należy rozpocząć suplementację zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
W przypadku kontynuacji suplementacji należy zwiększyć dawkę o 50% i wykonać ponowne badanie witaminy D w ciągu 6 miesięcy. Według ogólnych światowych wytycznych, stężenie powyżej 20 ng/ml jest uznawane za optymalne. Jednak należy podkreślić, że stężenie to odnosi się tylko i wyłącznie do zapobiegania i leczenia krzywicy. W odniesieniu do wszystkich innych potencjalnych korzyści wynikających z suplementacji witaminą D, zaleca się utrzymanie stężenia 25(OH)D w optymalnym przedziale 30-50 ng/ml.
30-50 Stężenie optymalne Zalecane jest kontynuowanie dotychczasowego postępowania.
Stężenie w tym przedziale uznawane jest przez większość Towarzystw Endokrynologicznych za optymalne.
50-100 Stężenie wysokie Zwykle zaleca się zmniejszenie dawki o 50%, a nawet zaprzestanie suplementacji na okres 1-2 miesięcy.
Należy jednak zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach stężenie powyżej 50 ng/ml może być nawet wskazane. Zależy to od ogólnego samopoczucia i stanu zdrowia człowieka. Niemniej zaleca się konsultację z lekarzem w celu omówienia strategii suplementacji.
>100 Stężenie toksyczne Zaleca się zaprzestanie suplementacji i badanie stężenia 25(OH)D w miesięcznych odstępach.
Należy podkreślić, że toksyczne działanie witaminy D nie wynika jedynie z wysokiego stężenia 25(OH)D, ale także towarzyszącej hiperkalcemii i hiperkalciurii. Dlatego należy skontaktować się z lekarzem, w celu wykonania właściwych badań.
[1] „Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r.”
Postępy Neonatologii, 2018, 24(1), doi: 10.31350/postepyneonatologii/2018/1/PN2018001

Przyswajalność witaminy D

Parametr Wartość Interpretacja
laboratoryjna
Informacje
Stosunek 25(OH)D3 : 24,25(OH)2D3* < 6,98
Oporność na suplementację witaminą D
Suplementacja wyłącznie pod kontrolą lekarza.
Stan ten jest efektem wzmożonej aktywności enzymu 24-hydroksylazy, co może się przyczyniać do oporności na suplementację witaminą D. W sytuacji niskiego stężenia 25(OH)D sugeruje się zwiększenie przyjmowanej dawki, jednak należy robić to pod kontrolą lekarza.
6,98 - 23,64
Suplementacja optymalna witaminy D
Suplementację zgodna z obowiązującymi wytycznymi.
Świadczy to o prawidłowej aktywności 24-hydroksylazy charakterystycznej dla większości populacji. Nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań, jeżeli całkowite stężenie 25(OH)D jest w normie. W sytuacji występowania deficytu należy zastosować suplementację zgodną z obowiązującymi wytycznymi.
> 23,64
Brak lub niewystarczająca suplementacja witaminy D
Suplementacja wyłącznie pod kontrolą lekarza.
Stan ten jest najczęściej spowodowany zbyt niskim stężeniem 25(OH)D. Może być także wynikiem chorób układu kostnego, zaburzeń czynności nerek lub homeostazy wapnia. Warto wspomnieć, iż istnieje mała grupa osób posiadających mutację w dwóch genach: CYP24A1 oraz SLC34A1. Pierwsza jest związana z osłabieniem lub utratą funkcji 24-hydroksylazy, natomiast druga charakteryzuje się nadmierną syntezą kalcytriolu. W obu tych przypadkach istnieje zwiększone ryzyko hiperwitaminozy D. Dlatego suplementację należy prowadzić wyłącznie pod kontrolą lekarza. Osoby posiadające wspomniane mutacje mają najczęściej optymalne lub wysokie stężenie 25(OH)D.
* Metabolit 24,25(OH)2D3 powstaje z 25(OH)D3 w wyniku działania enzymu – 24-hydroksylazy. Wzrost stężenia 24,25(OH)2D3 świadczy przede wszystkim o podwyższonym stężeniu aktywnej formy witaminy D (kalcytriolu), ale także o zachodzących procesach regeneracji układu kostnego (np. po złamaniu).