Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Metabolomika

Renata
dr Magdalena Pajdowska
Diagnosta Laboratoryjny
Metabolomika to dziedzina nauki, zajmująca się badaniem procesów metabolicznych w organizmie poprzez analizę metabolitów. Polega na oznaczaniu specyficznych markerów chemicznych, które powstają podczas reakcji zachodzących w komórce zarówno w stanach fizjologicznych jak i patologicznych.
Pozwala ona na wykrywanie zmian metabolicznych będących skutkiem:
  • chorób (onkologicznych, metabolicznych, sercowo-naczyniowych, neurodegeneracyjnych)
  • działania substancji toksycznych lub o działaniu farmakologicznym
  • zmiany diety
Metabolomika jest jedną z „omicznych” dziedzin biologii, obok genomiki, transkryptomiki i proteomiki. Pierwsze publikacje z tej dziedziny pojawiły się w 2002 roku, obecnie rozwija się ona niezwykle dynamicznie.
W metabolomice wykorzystuje się różne metody analityczne, takie jak spektrometria mas, chromatografia gazowa lub cieczowa, dzięki którym można zidentyfikować wiele metabolitów i określić ich ilościowe zmiany, co pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących w organizmach.
Dzięki ogromnej wiedzy i zaangażowaniu Działu Badawczo-Rozwojowy powstały liczne autorskie metody, które po walidacji zostały wprowadzone do rutynowej diagnostyki.
Część metod, takich jak oznaczanie profilu metabolitów tryptofanu czy argininy, pozostaje na razie w strefie współpracy naukowej, ponieważ - mimo możliwości oznaczenia z naszej strony - nie jest znana ich interpretacja kliniczna.

Wykaz metod metabolomicznych:

SKRÓT METODA
VITD_DBS Ilościowe oznaczenie metabolitów witaminy D z suchej kropli krwi techniką LC-MS/MS
VITD_SP Ilościowe oznaczenie metabolitów witaminy D z surowicy/osocza techniką LC-MS/MS
AA_DBS Ilościowe oznaczenie profilu aminokwasów z suchej kropli krwi techniką LC-MS/MS
AA_SP Ilościowe oznaczenie profilu aminokwasów z osocza/surowicy techniką LC-MS/MS
AC_DBS Ilościowe oznaczenie profilu acylokarnityn z suchej kropli krwi techniką LC-MS/MS
HCY_DBS Ilościowe oznaczenie homocysteiny z suchej kropli krwi techniką LC-MS/MS
HCY_SP Ilościowe oznaczenie homocysteiny z surowicy/osocza techniką LC-MS/MS
OA_U Jakościowe oznaczenie profilu kwasów organicznych z moczu techniką GC-MS
SAICAR_U Jakościowe oznaczenie zasad purynowych z moczu techniką LC-MS/MS
P/P_U Ilościowe oznaczenie profilu zasad purynowych i pirymidynowych z moczu techniką LC-MS/MS
TRP_SP Ilościowe oznaczenie profilu metabolitów tryptofanu z osocza/surowicy techniką LC-MS/MS
ARG_SP Ilościowe oznaczenie profilu metabolitów argininy z osocza/surowicy techniką LC-MS/MS