Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie alkoholu etylowego z krwi pełnej techniką NMR

  • Cel badania: Oznaczania zawartości alkoholu etylowego we krwi.
  • Metoda wykonania badania: Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR ang. Nuclear Magnetic Resonance)
  • Substancje analizowane: Alkohol etylowy (etanol)
  • Rodzaj materiału badanego: Krew pełna
  • Kategoria badań: Badania naukowe