Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie wolnej tyroksyny (fT4) z suchej kropli krwi techniką CLIA

  • Cel badania: Rozszerzona diagnostyka niedoczynności i nadczynności tarczycy.
  • Metoda wykonania badania: Immunochemiluminescancja (CLIA ang. chemiluminescence immunoassay), test LIAISON FT4 firmy DiaSorin
  • Substancje analizowane: Wolna tyroksyna (fT4)
  • Rodzaj materiału badanego: Sucha kropla krwi
  • Kategoria badań: Badania z suchej kropli krwi, Endokrynologia