Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie kwasu γ-hydroksymasłowego z krwi pełnej/ płynu z gałki ocznej/ moczu techniką LC-MS/MS

  • Cel badania: Ilościowe oznaczenie kwasu γ-hydroksymasłowego tzw. pigułki gwałtu, na potrzeby wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania.
  • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Substancje analizowane: Kwas γ-hydroksymasłowy (kwas hydroksybutanowy)
  • Rodzaj materiału badanego: Krew pełna, płyn z gałki ocznej, mocz
  • Kategoria badań: Toksykologia