Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie profilu zasad purynowych i pirymidynowych z moczu techniką LC-MS/MS

 • Cel badania: Analiza profilu puryn i pirymidyn (P/P) umożliwia wykrycie około 30 defektów enzymatycznych ze szlaku ich metabolizmu. Są to m. in.:
  • defekty metabolizmu pirymidyn:
   • deficyt dehydrogenazy dihydropirymidynowej (uracylotyminuria) (DPD)
   • deficyt fosforylazy tymidyny (MNGIE)
  • defekty metabolizmu puryn:
   • deficyt fosforybozylotransferazy hipoksantynoguaninowej (HPRT całkowity; zespół Lescha-Nyhana, LNS)
   • deficyt fosforybozylotransferazy hipoksantynoguaninowej (HPRT częściowy; zespół Kelley-Seegmiller, KSS)
   • deficyt fosforybozylotransferazy adeniny (APRT)
   • deficyt fosforylazy nukleozydów purynowych (PNP)
   • deficyt kofaktora molibdenowego (MCF)
   • deficyt oksydazy ksantynowej (Xantynuria typu I, XDH)
   • deficyt oksydazy aldehydowej i oksydazy ksantynowej (Xantynuria typu II, XDH/AO)
   • nadaktywność syntetazy fosforybozylopyrofosforanu (PRPS I)
   • rodzinna młodzieńcza nefropatia (FJHN)
   • inne hiperurykozurie z/bez hiperurykemii
   • inne hipourykemie z/bez hipourykozurii
 • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
 • Substancje analizowane: Kwas moczowy, Uracyl, Tymina, Tymidyna, Adenina, Deoksyadenozyna, Inozyna, Guanozyna, Deoksyguanozyna, Ksantyna, Hipoksantyna, Ksantozyna, Guanina, Urydyna, Pseudourydyna, Cytydyna, Cytozyna
 • Rodzaj materiału badanego: Mocz (jednorazowa porcja)
 • Kategoria badań: Metabolomika