Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Jakościowe badanie obecności substancji psychoaktywnych, leków i ich metabolitów w krwi pełnej/płynie z gałki ocznej/moczu techniką LC-MS/MS

  • Cel badania: Wykrywanie obecności substancji psychoaktywnych wynikającej z przyjmowania środków odurzających, substancji psychotropowych, leków, dopalaczy (środków psychoaktywnych nieznajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) na potrzeby opiniodawstwa w dziedzinie toksykologii kryminalnej.
  • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Substancje analizowane: 1-OH Midazolam, 1,2-DEP, 10-OH-Carbamazepine, 1P LSD, 2-EAPB, 2-MAPB, 3-FEA, 3-FPD, 3-FPH, 3,4-DMMC, 4-Cl-Izobytyrylofentanyl, 4-Cl-N,N-DMC, 4-EEC, 4-FEC, 4-MEAP, 4-MeO PCP, 4-MeO-Butyrylfentanyl 1, 4-MeO-PV8, 4-MeO-PV9, 4-methyl-NN-DMC, 4-MPD, 4-OH-MIPT, 4F-EPH, 4F-MPH, 4F-PV9, 4F-PVP, 5-BPDi, 5-DBFPV, 5-EAPB, 5-F-AKB48, 5F-ADB, 5F-ADB Metabolite 7, 5F-AMB, 5F-MDMB-PICA, 5F-MDMB-PICA Metabolite, 6-AM, 6-MAC, 7-Aminoclonazepam, 7-Aminoflunitrazepam, a-Ethylamino, pentiophenone, a-PHP, a-Propylamino, pentiophenone, a-PVP, AB-FUBINACA, AB-PINACA, Acetylfentanyl, Acetylnorfentanyl, Acrylfentanyl, Adinazolam, Alprazolam, Amisulpride, Amitriptyline, Amphetamine, Aripiprazole, Atropine, BB-22, BEC, Bentazepam, BK-2C-B, Brivaracetam, Bromazepam, Buphedrone, Buprenorfina, Bupropion, Butyrylfentanyl, BZP, Carbamazepine, Carbamazepine-diol, Carbamazepine-Epoxide, CBC (4-CBC), CEC (4-CEC), Chlordiazepoxide, Chlorpromazine, Chlorprothixene, Citalopram, Cl-PVP, Clobazam, Clomipramine, Clonazepam, Clozapine, CMC, CMC met. OH 2, CMC met.OH 1, Cocaine, Codeine, Cyklopropylofentanyl, Dehydroaripiprazole, Dekstrometorfan, Demoxepam, Deschloroetizolam, Desipramine, Desmethylclobazam, Desmethylfluoxetine, Desmethylmirtazapine, Desmethylsertraline, Despropionyl p-f-fentanyl, Diazepam, Dibutylone, Diclazepam, Dihydro-Bupropion, Dimethylone, DMAA, Dosulepin, Doxepin, Duloxetine, EG-018, EPH (Ethylphenidate), Ephedrine, Estazolam, Etizolam, Eutylon, Felbamate, Fentanyl, Flubromazolam, Flunitrazepam, Fluoxetine, Flupentixol, Fluphenazine, Flurazepam, Fluvoxamine, FMA, FuF, Gabapentin, GVS-111, Haloperidol, HDEP-28, Heroin, HEX-EN, Hydroksyzyna, Hydroxybupropion, Imipramine, iPPH or PPH, iPPH or PPH, Ketamine, Ketoprofen, Klonazolam, Lacosamide, Lamotrigine, Lavetriacetam, Levomepromazine, Lorazepam, Lormetazepam, Maprotilina, MBDB, MD-PHP, MDA, MDAI, MDEA, MDMA, MDMB CHMICA, MDMC (Methylone), MEAI, MEC (metyletkatynon), Meclonazepam, Medazepam, Melperone, Mescaline, Methadone, Methamphetamine, Methcathinone, Mianserine, Midazolam, Milnacipran, Mirtazapine, MMB CHMICA, MMB FUBINACA, MMC, Moclobemide, Morphine, MPBP, MXE, N-butylhexedrone, N-ethylopentylone, N-etyloheptedron, Nifoxipam, Nimetazepam, Nitrazepam, NM-2201, NM-2AI, Norclomipramine, Norclozapine, Nordiazepam, Nordosulepin, Nordoxepin, Norfentanyl, Normaprotiline, Norquetiapine, Nortriptyline, NSI-189, O-desmethylvenlafaxine, O-F-Fentanyl, Ocfentanil, Olanzapine, Opipramol, Oxazepam, Oxcarbazepine, Oxycodone, p-FBF, Paliperidone, Paroxetine, PB-22, PEMA, Pentedron, Perazine, Phenylpiracetam, Phenytoin, PIHP, Pipamperone, Prazepam, Primidone, Promazine, Promethazine, Prothipendyl, Protriptyline, PV8, PVT, Pyrazolam, Quetiapine, Reboxetine, Retigabin, Risperidone, Ritalinic acid, Rufinamide, Scopolamine, Sertindole, Sertraline, SGT 151, Stripentol, STS-135, Sulpiride, Temazepam, Tetrazepam, TH-PVP, Thioridazine, Tiagabine, Tramadol, Tranylcypromine, Trazodone, Triazolam, Trimipramine, U-47700, UR-144, Valerylfentanyl, Venlafaxine, W-15 (fentanyle), W-18 (fentanyle), Ziprasidone, Zolpidem, Zopiclone, Zotepine, Zuclopenthixol, Mexedrone, Noroxymorphone, Noroxycodone, Oxymorphone, Dehydronorketamine, MDMB-4en-PINACA, IS Morfina, Claritromycin, Etazen, Baclofen, ADB BUTINACA, Kleferein, LSD, 5F PB 22, MAB CHMINACA, Losartan, Bisoprolol, Amlodypina, 2FDCK, Ceteryzyna, Flubromazepam, Phenazepam, RCS-8, Norketamine, Desalkylflurazepam, IS Hydroksyzyna, Allobarbital, Amobarbital, Ethosuximide, Pentobarbital, Phenobarbital, Secobarbital, Sultiame, THC, THC-COOH, THC-OH, Topiramate, Valproic acid, Zonisamide, CBD, Ibuprofen, Hydrochlorotiazyd, Butabarbital, Tiopental
  • Rodzaj materiału badanego: Krew pełna, płyn z gałki ocznej, mocz
  • Kategoria badań: Toksykologia