Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie metabolitów witaminy D z surowicy/osocza techniką LC-MS/MS

 • Cel badania: Ocena zaopatrzenia organizmu w witaminę D, w tym szczególnie:
  • diagnostyka różnicowa przyczyn krzywicy i osteomalacji, złamań niskoenergetycznych niezwiązanych z urazem o dużej sile czyli zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej
  • monitorowanie terapii/suplementacji preparatami z witaminą D
  • rozpoznanie hipowitaminozy i hiperwitaminozy D oraz zatruć witaminą D
  • wskazaniem do oznaczenia 25(OH)D są również zaburzenia wchłaniania jelitowego, zespół nerczycowy, choroby wątroby, obniżenie masy mięśniowej i kostnej, leczenie kortykosteroidami, lekami przeciwpadaczkowymi oraz immunosupresorowymi.
 • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
 • Substancje analizowane:
  • 25(OH)D3 (kalcyfediol, kalcydiol, lub 25-hydroksy witamina D3)
  • 25(OH)D2 (25-hydroksy witamina D2)
  • 24,25(OH)2D3 (24,25-dihykroksy witamina D3)
  • Epi-25(OH)D3 forma empiryczna o obniżonej aktywności biologicznej – jest oznaczana, jednak z powodu braku interpretacji klinicznej nie jest prezentowana na wyniku
 • Rodzaj materiału badanego: Sucha kropla krwi, surowica, osocze.
 • Kategoria badań: Badania z suchej kropli krwi, Metabolomika