Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Systemy mikropróbkowania

Mikropróbkowanie (ang. microsampling) to technika pozyskiwania niewielkiej objętości materiału badanego w sposób małoinwazyjny. W ostatnich latach pojawiło się wiele różnych systemów mikropróbkowania. Szacuje się, że w 2027 roku rynek ten może osiągnąć wartość prawie 2 miliardów dolarów.
Pobranie krwi pełnej włośniczkowej:
 • DBS - sucha kropla krwi (ang. dried blood spot)
 • VAMS® - wolumetryczne mikropróbkowanie absorpcyjne (ang. Volumetric Absorptive Microsampling) - system umożliwiający pobranie ustalonej objętości próbki
 • Próbnik Mitra® firmy Neoteryx® - podłoże składające się z plastikowej rękojeści i hydrofilowej, polimerowej końcówki przeznaczonej do pobrania krwi włośniczkowej o dedykowanej objętości
 • HemaXis™ DB 10 – system wykorzystujący technologię mikrofluidyczną, umożliwiający pobranie ustalonej objętości krwi i przeniesienie jej na bibułę
 • HemaPen® firmy Trajan Medical and Scientific - platforma umożliwiająca ilościowe pobranie stałej objętości krwi do kapilar zawierających bibuły
 • HemaSpot™ HF firmy Spot on Scienca – konstrukcja w kształcie wiatraka do pobrania krwi włośniczkowej na trójkątne pola bibuły, zapewniająca równomierne rozprowadzanie krwi, niewymagająca dodatkowych urządzeń do wycinania próbki
 • Capitainer® qDBS i Capitainer® Vanadate firmy DCN Dx - umożliwia ilościowe pobranie krwi włośniczkowej w formie DBS systemem opartym na technologii mikrofluidycznej  (Capitainer® Vanadate jest dedykowany do oznaczeń fosfatydyloetanolu)
 • OneDraw™ Blood Collection Device firmy Drawbridge Health
 • Blood collection device firmy Boston Microfluids
 • Haiim blood microsampling device firmy Winnoz - służy do pobrania około 200-500 µl krwi włośniczkowej do specjalnej mikroprobówki 
 • Tasso-M20 i Tasso+ firmy Tasso – system do samodzielnego, ilościowego pobrania krwi z powierzchniowej warstwy skóry ramienia odpowiednio na bibułę (Tasso-M20) lub do mikroprobówki (Tasso+) 
 • TAP Sample Collection Device firmy Yourbio / Seventh Sense Biosystems (7SBio) - służy do samodzielnego pobrania krwi z powierzchniowej warstwy skóry ramienia do mikroprobówki 
 • Systemy kapilarne – pobranie krwi przez nakłucie opuszki palca, umieszczenie końcówki kapilary na styku z formującą się kroplą i adhezję krwi do kapilary
Pobranie osocza:
 • DPS - sucha kropla osocza (ang. dried plasma spot) - naniesienie na bibułę odwirowanego osocza  
 • Kapilary opłaszczone antykoagulantem – pobranie krwi przez nakłucie opuszki palca, umieszczenie końcówki kapilary na styku z formującą się kroplą i adhezję krwi do kapilary, a następnie odwirowanie kapilary w celu uzyskania osocza (system stosowany w warunkach laboratoryjnych)
 • Telimmune Plasma Separation Card / Noviplex card - karty filtracyjne do pobrania osocza – 3-warstwowy system umożliwiający uzyskanie osocza z krwi włośniczkowej bez konieczności wirowania
 • Samplla™ X
 • HemaXis™ DX – system w fazie badań, umożliwiający bierną izolację osocza z krwi pełnej w oparciu o technologię mikrofluidyczną
 • Velvet™ blood collection device firmy Weavr Health
 • DSS - sucha kropla surowicy (ang. dried serum spot)
 • HemaSpot™ SE
 • Stat Shell with the Blood-DS™
Pobranie moczu:
 • DUS - sucha kropla moczu (ang. dried urine spot)
 • Samplla™ S - system kasetkowy do naniesienia moczu do badań
 • Próbnik Mitra® od firmy Neoteryx®
Pobranie śliny:
 • DSS - sucha kropla śliny (ang. dried saliva spot)
 • Saliva-Sampler®
 • Salivette® device firmy Sarstedt
 • Salimetrics Oral Swab (SOS) i Passive Drool (PD) firmy Stratech Scientific
 • Quantisal® firmy Immunalysis
 • SuperSAL™, VersiSAL®, SimplOFy™ Salivary DNA Collection Kit i inne systemy firmy Oasis Diagnostics® Corporation
 • OraSure®
 • Saliva-Sampler®
 • Oral Fluid Collection Device firmy Maddison
 • OralLab®
 • GeneFix Saliva DNA/RNA Collection firmy IsoheliX
Systemy przeznaczone do pobrań u zwierząt:
 • Microsampling Wing™ Shimadzu - system przeznaczony do pobrania osocza do badań naukowych, niediagnostyczny
 • The Micro•SAL™ Small Animal Saliva Collection Device - system przeznaczony do pobrania śliny od małych zwierząt