Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG
O wyniku

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2

Parametr Stężenie
[BAU/ml]
Interpretacja
laboratoryjna
Informacje
Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 < 25,6 Wynik negatywny Negatywny wynik badania nie wyklucza toczącej się lub przebytej infekcji. Szczególnie we wczesnej fazie zakażenia przeciwciała mogą jeszcze nie być obecne lub są obecne w niewykrywalnych ilościach. Niskie miano przeciwciał może występować także po infekcji, zwłaszcza gdy od jej zakończenia minął długi czas lub była skąpoobjawowa.
25,6 – 35,2 Wynik graniczny W przypadku wyniku granicznego ocena nie jest możliwa. Jeśli istnieje kliniczne podejrzenie infekcji, a wynik badania jest negatywny lub graniczny producent testu zaleca wyjaśnienie tego poprzez zastosowanie innych metod diagnostycznych i/lub powtórne badanie próbki pobranej w późniejszym okresie.
≥ 35,2 Wynik pozytywny Wynik pozytywny wskazuje, że pacjent miał kontakt z wirusem w postaci przebytej choroby lub szczepienia ochronnego.