Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie profilu metabolitów argininy z osocza/surowicy techniką LC-MS/MS

  • Cel badania: Badania naukowe dotyczące metabolitów argininy.
  • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Substancje analizowane: Arginina (Arg), Cytrulina (Cit), Ornityna (Orn), Metyloarginina (MetyloArg), Dimetyloamina, Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA), Symetryczna dimetyloarginina (SDMA)
  • Rodzaj materiału badanego: Surowica, osocze
  • Kategoria badań: Metabolomika, Badania naukowe