Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie profilu kannabinoidów z krwi pełnej techniką LC-MS/MS

 • Cel badania: Monitorowanie terapii preparatami uzyskiwanymi z konopi.
 • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
 • Substancje analizowane:
  • CBD (kannabidiol)
  • CBD-OH (7-hydroksykannabidiol)
  • CBD-COOH (7-karboksykannabidiol)
  • CBDA (kwas kanabidiolowy)
  • CBG (kannabigerol)
  • CBN (kannabinol)
  • CBC (kanabichromen)
  • THC (Δ9-tetrahydrokannabinol)
  • THC-OH (11-hydroksy-Δ9-tetrahydrokannabinol)
  • THC-COOH (11-nor-9-karboksy-Δ9-tetrahydrokannabinol)
  • THCA (kwas tetrahydrokannabinolowy)
 • Rodzaj materiału badanego: Krew pełna
 • Kategoria badań: Badania naukowe