Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie kortyzolu i kortyzonu w kierunku diagnostyki zespołu Cushinga ze śliny techniką LC-MS/MS

  • Cel badania: Oznaczanie poziomu kortyzolu jest stosowane do rozróżnienia pierwotnej i wtórnej niedoczynności nadnerczy, a także w diagnostyce różnicowej zespołu Cushinga i monitorowaniu jego leczenia.
  • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Substancje analizowane: Kortyzol, Kortyzon
  • Rodzaj materiału badanego: Ślina
  • Kategoria badań: Endokrynologia