Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie substancji psychoaktywnych z krwi pełnej/płynu z gałki ocznej/moczu techniką LC-MS/MS

  • Cel badania: Ilościowe oznaczenie substancji psychoaktywnych, których obecność wynika z przyjmowania środków odurzających/ substancji psychotropowych/ leków, wykonywane na potrzeby opiniodawstwa w dziedzinie toksykologii kryminalnej.
  • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Substancje analizowane: Oksazepam, Benzoiloekgonina, Amfetamina, Metamfetamina, MDA, MDMA, MDEA, Diazepam, Zolpidem, Nordiazepam, Morfina, Alprazolam, 7-Aminoflunitrazepam, 7-Aminoklonazepam, Flunitrazepam, Lorazepam, Kodeina, Kokaina, Metadon, Klonazepam, 6-Acetylomorfina, Tramadol, THC, THC-OH, THC-COOH, CBD, Fentanyl, Hydroksyzyna, 3- CMC, 4-CMC, 3-MMC, 4-MMC
  • Rodzaj materiału badanego: Krew pełna, płyn z gałki ocznej, mocz
  • Kategoria badań: Toksykologia