Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie pierwiastków we włosach/paznokciach techniką fluorescencji rentgenowskiej (XRF)

  • Cel badania: Oznaczane pierwiastków w materiałach pochodzenia biologicznego.
  • Metoda wykonania badania: Fluorescencja rentgenowska z dyspersją energii (EDXRF ang. Energy Dispersive X-Ray Fluorescence)
  • Substancje analizowane: Wapń (Ca), Miedź (Cu), Żelazo (Fe), Potas (K), Cynk (Zn), Siarka (S), Selen (Se), Stront (Sr), Ołów (Pb), Krzem (Si) oraz inne pierwiastki obecne w bardzo wysokich stężeniach w organizmie w wyniku wieloletniej ekspozycji
  • Rodzaj materiału badanego: Włosy, paznokcie
  • Kategoria badań: Badania naukowe