Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie homocysteiny z suchej kropli krwi techniką LC-MS/MS

  • Cel badania: Oznaczenie homocysteiny jest wykonywane m.in. jako element diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych, a także przy podejrzeniu niedoboru witaminy B12 i kwasu foliowego.
  • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Substancje analizowane: Homocysteina (Hcy)
  • Rodzaj materiału badanego: sucha kropla krwi, surowica, osocze
  • Kategoria badań: Badania z suchej kropli krwi, Metabolomika