Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie wolnych metoksykatecholamin z osocza techniką LC-MS/MS

  • Cel badania: Diagnostyka nowotworów wydzielających katecholaminy – guza chromochłonnego nadnerczy i innych nowotworów neuroendokrynnych, przydatne w diagnostyce nadciśnienia tętniczego.
  • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Substancje analizowane: Metanefryna (MT), Normetanefryna (NMT), 3-Metoksytyramina (3-MT)
  • Rodzaj materiału badanego: Osocze
  • Kategoria badań: Endokrynologia