Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie profilu kwasów tłuszczowych z suchej kropli krwi techniką GC-FID

 • Cel badania: Analiza profilu kwasów tłuszczowych jest ważnym elementem profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń neurologicznych czy schorzeń dietozależnych. Wyniki badania umożliwiają indywidualne dopasowanie diety i/lub suplementacji oraz dzięki zastosowaniu wskaźników (Indeks Omega-3, Indeks tłuszczów trans, stosunek omega-6: omega-3, stosunek AA : EPA) pokazują wzajemne proporcje kwasów tłuszczowych.
 • Metoda wykonania badania: Chromatografia gazowa (GC) z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (FID)
 • Substancje analizowane:
  • Kwasy tłuszczowe omega-3: kwas α–linolenowy (ALA, 18:3n3), kwas eikozapentaenowy (EPA, 20:5n3), kwas dokozapentaenowy-n3 (22:5n3), kwas dokozaheksaenowy (DHA, 22:6n3)
  • Kwasy tłuszczowe omega-6: kwas linolowy (18:2n6), kwas γ-linolenowy (18:3n6), kwas eikozadienowy(20:2n6), kwas dihomo-γ-linolenowy (20:3n6), kwas arachidonowy (AA, 20:4n6 ), kwas dokozatetraenowy (22:4n6), kwas dokozapentaenowy-n6 (22:5n6)
  • Cis-mononienasycone kwasy tłuszczowe: kwas palmitooleinowy (16:1n7), kwas oleinowy (18:1n9), kwas eikozenowy (20:1n9), kwas nerwonowy (24:1n9)
  • Nasycone kwasy tłuszczowe: kwas mirystynowy (14:0), kwas palmitynowy (16:0), kwas stearynowy (18:0), kwas arachidowy (20:0), kwas bohenowy (22:0), kwas lignocerynowy (24:0)
  • Izomery trans kwasów tłuszczowych: kwas trans-palmitooleinowy (16:1n7t), kwas trans-oleinowy (18:1t), kwas trans-linolowy (18:2n6t)
  • Wskaźniki: Indeks Omega-3, Indeks tłuszczów trans, stosunek omega-6 : omega-3 oraz AA : EPA
 • Rodzaj materiału badanego: Sucha kropla krwi
 • Kategoria badań: Badania z suchej kropli krwi