Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Półilościowe oznaczenie substancji psychoaktywnych z suchej kropli krwi techniką LC-MS/MS

 • Cel badania: Wykrycie i półilościowe (w skali +/++/+++) oznaczenie substancji psychoaktywnych pochodzących:
  • z przyjmowania środków odurzających / substancji psychotropowych
  • z przyjmowania leków/preparatów zawierających niżej wymienione substancje
  Badanie ma charakter informacyjny i nie może stanowić dowodu w sprawach karnych.
 • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
 • Substancje analizowane: 6-acetylomorfina, 7- aminoflunitrazepam, 7-aminoklonazepam, alprazolam, amfetamina, benzoiloekgonina, klonazepam, kokaina, kodeina, diazepam, fentanyl, flunitrazepam, hydroksyzyna, lorazepam, MDA, MDEA, MDMA, mefedron (4-MMC), metamfetamina, metadon, morfina, nordiazepam, oksazepam, tramadol, zolpidem
 • Rodzaj materiału badanego: Sucha kropla krwi
 • Kategoria badań: Badania z suchej kropli krwi, Toksykologia