Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Jakościowe oznaczenie SAICAR z moczu techniką LC-MS/MS

  • Cel badania: Diagnostyka deficytu liazy adenylobursztynianowej (ADSL) oraz deficytu transformylazy AICAR i cyklohydrolazy IMP (ATIC).
  • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Substancje analizowane: Rybozyd bursztynyloaminoimidazolokarboksamidu (SAICAR) oraz bursztynyloadenozyna (S-Ado)
  • Rodzaj materiału badanego: Mocz (jednorazowa porcja)
  • Kategoria badań: Metabolomika