Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie tetrahydrokannabinolu (THC) z suchej kropli krwi techniką LC-MS/MS

  • Cel badania: Wykrycie obecności i określenie stężenia THC oraz jego metabolitu THC-COOH będącego wynikiem długotrwałego, systematycznego zażywaniu preparatów konopnych lub ekspozycji organizmu na THC. Badanie ma charakter informacyjny i nie może stanowić dowodu w sprawach karnych.
  • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Substancje analizowane: THC (Δ9-tetrahydrokannabinol), THC-COOH (11-nor-9-karboksy-Δ9-tetrahydrokannabinol)
  • Rodzaj materiału badanego: Sucha kropla krwi
  • Kategoria badań: Badania z suchej kropli krwi, Toksykologia