Rejestracja Próbek
Logo MASDIAG

Ilościowe oznaczenie profilu metabolitów tryptofanu z osocza/surowicy techniką LC-MS/MS

  • Cel badania: Badania naukowe dotyczące metabolitów tryptofanu.
  • Metoda wykonania badania: Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
  • Substancje analizowane: 3-Hydroxykynurenine (3HK), Kynurenine (KYN), Kynurenic acid (KYNA), Quinolinic acid (QA), Xanthurenic acid (XANA), Picolinic acid (PA), 3-Hydroxyanthranilic acid (3-HA)
  • Rodzaj materiału badanego: Surowica, osocze
  • Kategoria badań: Metabolomika, Badania naukowe